REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ModnaTy.com  WAŻNY OD 01.01.2017 

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.ModnaTy.com jest firma PH WOJTAGA
 2. Dane teleadresowe Sklepu: telefon 501 548 321 , e-mail sklep@modnaty.com, ul.Górnicza 19/8, 59-550 Wojcieszów
 3. Ceny towarów umieszczonych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT wg. obowiązującej stawki
 4. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena towaru wraz z kosztami transportu podanymi na Stronie.
 5. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, zdjęcia przedstawiają oryginalny produkt i są własnością producenta.

 

§2 Definicje

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym dokonująca transakcji z Przedsiębiorcą
 2. Przedsiębiorca - PH WOJTAGA, ul.Górnicza 19/8, 59-550 Wojcieszów
 3. Strona – serwis internetowy pod adresem www.ModnaTy.com
 4. Sklep – prowadzony przez Przedsiębiorcę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży  on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabycia dostępnych towarów
 5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Przedsiębiorcę  za pośrednictwem Sklepu, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Przedsiębiorcy za pośrednictwem Sklepu

 

§3 Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia

 2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (wykluczając okres czasu kiedy Strona jest niedostępna lub trwają prace serwisowe)

 3. Zamówienia złożone po godzinie 18, w soboty, w niedziele lub w święta będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy

 4. Do każdego zakupu  przyporządkowany jest paragon fiskalny

 5. Klient powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupione towary w ciągu 14 dni lub w momencie dostarczenia towarów.

 

                                                                             §4. Prawo odstąpienia od umowy

           Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas , PH WOJTAGA, ul. Górnicza 19/8, 59-550 Wojcieszów tel sklepu:  501 548 321, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 

                                                                                   §5. Skutki odstąpienia od umowy

            Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwrócony produkt. Zwrotu płatności dokonamy na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać nam rzecz na adres: PH WOJTAGA, ul. Górnicza 19/8, 59-550 Wojcieszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: PH WOJTAGA, ul. Górnicza 19/8, 59-550 Wojcieszów
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________
Data odbioru rzeczy: ___________________
Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________
Adres konsumenta: ______________________________

 

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ponosimy odpowiedzialność za wady.


                                                                                            §6. Reklamacje


              Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.modnaty.com może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres: PH WOJTAGA, ul. Górnicza 19/8, 59-550 Wojcieszów lub drogą mailową na adres sklep@modnaty.com. W obu przypadkach należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. 
Rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni i poinformujemy Klienta o sposobie jej załatwienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.