Poniższa Polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego modnaty.com . Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego modnaty.com.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego modnaty.com, w tym Kupujących i Użytkowników, jest PH WOJTAGA Agata Bogusławska z siedzibą przy ul. Górniczej 19/8, 59-550 Wojcieszów, wpisana przez Burmistrza Miasta Wojcieszów do ewidencji  działalności gospodarczej pod nr 563, NIP: 694-152-99-83; REGON 020157393 adres poczty elektronicznej:  sklep@modnaty.com, telefon: 501 548 321.( dalej „Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym modnaty.com, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego modnaty.com;w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym modnaty.com, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data urodzenia, płeć, przetwarzane są:w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym modnaty.com;w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego modnaty.com;w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować

Newsletter

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej modnaty.com, tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z PH WOJTAGA, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym modnaty.com oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez modnaty przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu,  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.4. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi  produktów oferowanych przez Administratora, PH WOJTAGA  – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.5. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie sklepu, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 3.6.  Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera .

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@modnaty.com tel.: (+48) 501 548 321. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: sklep@modnaty.com

5.3.  Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:   dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia,   podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta),   urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5.4    Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

5.5Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
 

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies.

„Cookies” („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, przesyłane przez stronę internetową na państwa komputer po to, by umożliwić mu zapamiętanie poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Państwa komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą; nie może o nie występować żadna inna strona internetowa.

Są dwa rodzaje „cookies”:

  • Związane z sesją – są one utrzymywane tylko w czasie, w jakim jest uruchomiona przeglądarka. W momencie zamknięcia przeglądarki „cookies” są kasowane. 
    Strony internetowe mogą wykorzystywać „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie albo aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony.
  • Trwałe – tego rodzaju „cookies” są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają; dla powracających użytkowników są one potrzebne do zablokowania powtarzających się zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji ForeSee.
    Jeśli nie życzą sobie państwo, żeby na państwa komputerze przechowywane były „cookies” - trwałe czy też związane z sesją - możecie państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Nadal będziecie państwo mieli dostęp do wszelkich informacji i zasobów na naszej stronie.

Jednak wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych stron internetowych. Proszę mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych przez państwa stronach.

„cookies” można także wyczyścić zaraz po dokonaniu zakupu z poziomu przeglądarki internetowej.

 

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis sklepu internetowego modnaty.com obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

7.3.    Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

7.4. Pragniemy zapewnić Panią/Pana, że dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w zakresie dokonywanych zakupów w sklepie modnaty.com oraz wysyłki informacji handlowych dotyczących produktów w naszej ofercie.